Produkty

Nasze topniki i półprodukty do produkcji topników spełnią Twoje oczekiwania

Półprodukty do produkcji topników aglomerowanych i otulin elektrod spawalniczych

 • ManganSilikat

  ManganSilikat

  Materiał stosowany w produkcji topników aglomerowanych jako nośnik tlenku manganu(II) MnO. Może być również zastosowany do produkcji otulin elektrod spawalniczych jak też drutów rdzeniowychwięcej

 • Wollastonit

  Wollastonit syntetyczny

  Płóprodukt do produkcji topników aglomerowanych i otulin elektrod.więcej

Topniki spawalnicze topione wysoko manganowe

 • TA.St. 3

  TA.St. 3

  Topnik wysoko manganowy szklisty o dużej odporności na działanie rdzy, wprowadza w czasie spawania mangan i krzem do spoiny. Topnik przydatny do spawania prądem stałym i przemiennym przy natężeniu prądu do ok. 1200 A.więcej

 • TA.St. 6

  TA.St. 6

  Topnik wysoko manganowy szklisty o dobrych właściwościach jonizacyjnych. Wprowadza w czasie spawania mangan i krzem do spoiny. Topnik przydatny do spawania prądem stałym i przemiennym przy natężeniu prądu do ok. 1200 A.więcej

Topniki spawalnicze topione nisko manganowe

 • TA.St. 1

  TA.St. 1

  Topnik nisko manganowy szklisty. Przydatny do spawania prądem stałym i przemiennym przy natężeniu prądu ok. 900 A. Topnik powoduje nieznaczny wzrost manganu i krzemu w spoinie nie zmieniając stosunku Mn/Si, co zapewnia wysokie własności plastyczne spoin i pozwala na spawanie blach o nieograniczonej grubości.więcej

 • TA.St. 2

  TA.St. 2

  Topnik nisko manganowy metalurgicznie neutralny zawierający Cr2O3 w celu zahamowania wypalania się chromu przy spawaniu stali niskostopowych zawierających chrom. Przydatny przyspawaniu prądem stałym i przemiennym. Topnik praktycznie nie chłonie wilgoci. Struktura szklista, barwa czarna. Przeznaczony do spawania prądem stałym i przemiennym.więcej

 • TNA.St. 1

  TNA.St. 1

  Topnik nisko manganowy, metalurgicznie neutralny, do spawania prądem stałym i przemiennym. Topnik przeznaczony do utwardzającego napawania stali.więcej

Topniki spawalnicze topione o średniej zawartości manganu

 • TA.St. 4

  TA.St. 4

  O strukturze szklistej, zapewniający dobrą stabilność łuku spawalniczego. W procesie spawania wprowadza mangan i krzem do spoiny. Przeznaczony jest głównie do spawania dużymi szybkościami, zwłaszcza rur wzdłużnie i spiralnie spawanych ze stali niestopowych konstrukcyjnych oraz niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Przydatny do spawania prądem stałym i przemiennym przy natężeniu prądu do ok. 1300 A.więcej

 • TA.St. 9

  TA.St. 9

  Szklisty, nie wchłania wody, przeznaczony do spawania prądem stałym i przemiennym. Topnik można stosować do spawania niestopowych stali konstrukcyjnych, stali kotłowych oraz okrętowychwięcej

Topnik spawalniczy topiony do spawania stali nierdzewnych i wysokostopowych

 • TA.St. 11CrNi

  TA.St. 11CrNi

  Szklisty, zapewnia dobrą stabilność łuku elektrycznego podczas spawania i napawania, gdyż zawiera w swoim składzie chemicznym dużą ilość alkalii usprawniających jarzenie. Topnik ten jest przeznaczony do spawania i napawania łukiem krytym stali wysokostopowych, napawania konstrukcyjnych stali węglowych za pomocą taśm lub drutów kwasoodpornych w celu utworzenia warstwy o określonych właściwościach antykorozyjnych, spawania stali wysokostopowych, a szczególnie stali kwasoodpornych chromoniklowych. Topnik ten może być też stosowany do spawania i napawania wszelkich stali stopowych zawierających chrom. Odpowiednio dobrany skład chemiczny topnika (zawartość tlenku chromu) przeciwdziała „wypalaniu się” chromu w stopiwie.więcej

Topnik lutowniczy

 • UNI-LUT

  Topnik lutowniczy

  Do twardego lutowania stali węglowych, żeliwa, miedzi i jej stopów przy użyciu lutów mosiężnych i srebrnych: UNI-LUTwięcej